Inscrición á Cuarto Congreso da Federación de Asociaciones de Xermanistas e Profesores do Alemán en España (FAGE) do 26 ata o 28 de setembro de 2002 en Santiago de Compostela.

INSCRICIÓN

Apelido(s)
Nome
Enderezo
Localidade
CP
Teléfono
Correo Electrónico
Fax
Institución

Estaría interesado/a en asistir ó IV Congreso FAGE 2002 en calidade de:

Asistente
Comunicante Oral
Comunicante con póster

Estaría interesado/a en asistir á Cea Tradicional Galega do Congreso (non incluída na cota inscrición) o xoves día 26.

Estaría interesado/a en asistir á visita turística por Santiago de Compostela o venres 27.

Estaría interesado/a en asistir a la visita turística do sábado 28 ás Rías Baixas (non incluída na cota inscrición)

Comentarios:

Gustaríame contribuír ó Congreso cunha aportación:
Título
Resumo

Para a miña exposición precisarei:
Fotocopias
Retroproxector
Computadora
Outros
¿Cales?

Inscrición