As Asociacións federadas na FAGE son as seguintes:

  AAGYPA     Asociación Aragonesa de Germanistas y Profesores de Alemán  
ACG Asociación Canaria de Germanistas
AGA Asociación de Germanistas de Andalucía
AGC Associació de Germanistes de Catalunya
AGCV Associació de Germanistes de la Comunitat Valenciana
AGX Asociación Galega de Xermanistas
AMG Asociación Madrileña de Germanistas
GERN Germanistas de Euskadi, Rioja y Navarra

(Para as asociacións portuguesas aplicaránse as mesmas taxas que para as españolas.)