As distintas categorías de participación no congreso serán:

  1. Conferenciantes que serán invitados pola organización e que se encargarán de impartir as conferencias plenarias sendo ó mesmo tempo asistentes de pleno dereito.
  2. Relatores / Responsables de pósters, encargados de comunicacións científicas con dereito a asistir ás Conferencias Plenarias así como a aquelas comunicacións científicas que sexan do seu interese. Teñen dereito a recibir as actas do congreso así como a participar en tódolos actos socias, recepcións oficiais e actividades del congreso.
  3. Asistentes, que teñen dereito a asistir ás conferencias plenarias así como a aquelas comunicacións científicas que sexan do seu interese. Poderán asistir a tódolos actos socias, recepcións oficiais e actividades do congreso.

Zurück Seitenanfang
  © FAGE, 2002

 

 
Participación